Er zijn veel softwarepakketten die kunnen worden gebruikt om online data te verzamelen die vervolgens dienen te worden omgezet in relevante marketingkennis. Internet campagnes verzamelen data in ‘adserver’ systemen als Dart for Advertisers (DFA) of Atlas Adserving. Website statistieken worden verzameld en geordend met uitgebreide systemen als Omniture of het gratis Google analytics.

We hebben jarenlange ervaring met bovenstaande pakketten. Het beschikbaar hebben van de data is één aspect. Veel belangrijker is het nog om een weg te banen door de data; het zo structureren van de belangrijkste parameters zodat deze snel zichtbaar zijn en aanscherpingen gedaan kunnen worden (dit kan gaan om zoekwoorden, plaatsingen van banners of aspecten op een website). Dit is onze specialiteit.