Det  finns  flera  softwarepaket  som  kan  användas  för  att  samla  in  data  online  som  därefter  ska  omvandlas  till  relevant  marknadsföringsinformation/kunskap – Analys internet data.

Internet kampanjer samlar in data i ‘adserver’ system som Dart for Advertisers (DFA) eller Atlas Adserving. Hemsidestatistik samlas in och ordnas med utförliga system som Omniture eller systemet Google analytics,
som är gratis.

Vi har flerårig erfarenhet med ovanstående paket. Att ha datan tillgänglig är en aspekt.
Ännu viktigare är det att att kunna hitta en väg igenom alla dessa data: att kunna strukturera de viktigaste parametrarna så att de syns snabbt och förbättringar kan göras (dessa kan handla om sökord och banners placeringar på en hemsida t ex).
Detta är vår specialitet.

google_analytics

Kontakta  oss  för  passande  kostnadsförslag.