Ett  företags  grafiska  profil  är  sättet  på  vilket  företaget  vill  bli  igenkänt,
både  internt  och  externt.

I stort sett kan man dela upp detta i tre delar: formgivning, kommunikation  samt beteende.
Mintus vill hjälpa det medelstora och det lilla företaget med att fastlägga en tydlig strategi
och designutveckling som passar ihop med företagets mission och/eller vision.

Kontakta  oss  för  passande  kostnadsförslag.