För  att  optimera  effektiviteten  eller  ROI  kan  man  använda  sig  av  annonsering  på  internet  tillsammans  med  tillgängliga  data  från  hemsidestatistiken.

Genom dessa data kombinerat med den bästa möjliga uppställningen av hemsidansiktar vi på ett optimalt utbyte på internet.
Medan vi utför detta förstår vi samtidigt de tillgängliga systemens starka sidor men även dess svaga punkter. Mekanismer inom marknadsföringskommunikation får aldrig förbises och vi behöver inse att det inte gåratt förstå allt i ett system.
För att uppnå en medvetenhet som slutligen borde leda till konvertering spelar säljprocessen (the sales funnel)
en viktig roll. Olika faser behöver olika anpassningar för att leda till ett sista klickande och därmed konvertering.

Kontakta  oss  för  passande  kostnadsförslag.