Märkesidentitetsprisman  från  Kapferer  är  ett  av  redskapen  som  vi  använder  för  att  analysera
ett  varumärkes  aktuella  identitet.

Vi använder den för att avgöra om det finns avvikelser i perceptionen av varumärket i förhållande till hur det ursprungligen var planerat. Kort sagt, det anger en strategisk riktning mot vad som behöver göras för att positionera om varumärket.

Mintus kan hjälpa er med att finna en passande strategi som leder till den slutgiltiga planen.

Exempel av Märkesidentitetsprisman:

kapferer

Kontakta  oss  för  passande  kostnadsförslag.