tygpaseDet  är  mycket  viktigt  att  ett  varumärke  märks
i  gruppen  med  konkurrerande  företag.

För att förstora företagets ‘brand awareness’ och dess utbud av varor/tjänster måste en marknadsföringsstrategi utvecklas.
Bara då går det att skapa starka känslor och igenkännande hos potentiella kunder. Slutligen bör den förbättrade uppfattningen om ett varumärke synas i försäljningssiffrorna. Strategins utgångspunkt och den kritiska framgångsfaktorn är varumärkets positionering.

Målet med positionering är att inta en plats i de potentiella kundernas medvetande.

 

Kontakta  oss  för  passande  kostnadsförslag.