Save money and have fun doing things yourself

Written by 10:01 f m Trender

Vikten av mindfulness för att öka välbefinnandet

Vikten av mindfulness för att öka välbefinnandet

Mindfulness är ett sätt att leva som hjälper oss att uppmärksamma våra tankar, kroppsliga signaler och känslor. Genom mindfulness kan vi lära oss att acceptera det som är utanför vår kontroll samtidigt som vi blir mer medvetna om hur vi reagerar på stressande situationer. Mindfulness har visat sig vara en effektiv metod för att förbättra vårt mentala välbefinnande.

Genom mindfulness kan du lära dig att ta itu med de problem du stöter på i ditt liv, bryta gamla mönster och skapa nya vanor. Det ger dig en djupare insikt om vem du är och vilka val du gör, vilket i sin tur leder till större självkontroll. Naturligvis tar det tid innan man ser resultatet av mindfulness-praktiken men den investerade tiden betalas tillbaka genom ett bibehållet god psykisk hälsa under lång tid framöver.

Forskning har visat att regelbunden praktisering av mindfulness leder till minskad stressnivå, mindre negativa tankar, förbättrad inlärningsförmåga samt bibehållen positivitet trots svaga perioder i livet. Faktorn gemensam för alla dessa positiva effekter är just mindfulnesstraining – eftersom den trænar din hjernas neuroplastiskhet (dvs flexibilitet) satt den inte bara gynnar din mentala halsan utan helheten av din personlighet!

Om du vill ha ett starkare mentalt vardagsperspektiv rekommenderar jag verkligen att prova paå mindfulness-traning – det ä r enkelteknik som påskyndar processen mot välbefinnandesamti ge dig verktyg fö r åhålla balansen mellan arbete/studier/privata angelgenheter etcetera!

(Visited 14 times, 1 visits today)
Close